Sözünün yerinə bir gəlin xəyanət etdiyi nişanlısının mətnlərini oxuyur

Avstraliyalı bir qadın nişanlısının səliqəli mətnlərini qurbangahda durana qədər qurtardı.