Bu bədnam Sweeney Todd Şousunun tələbələrin boğazlarını həqiqi ülgüclərlə kəsməsinə necə son qoyuldu

Tamaşada bir şagird 5 sm dərinlikdə kəsiklər və nəfəs borusu və qığırdaqları açıq qaldı.