T-Mobile Sprint Birləşməsi Sadəcə Rezin Damğalandı və Hamımız Məğlub olduq

Telekom megadallarının rəqabəti aşındırdığını, qiymətləri qaldırdığını və iş yerlərini öldürdüyünü göstərən 40 illik tarix var. Amerika sadəcə öyrənməkdən imtina etdiyi bir dərsdir.