Supermarketlərdə Qadınların Arxasında Fəlsəfəni Araşdırmaq

Foucault haqlıydısa, bu etməli olan bir şey ola bilməz.