Niyə hər il qaranlıq qaldığını tez unuturuq

Pəncərələrimizin xaricində günortadan sonra qaranlığın görünməsinin ilbəil təzə cır-cındır və yönəlməz hiss etməsinin səbəbləri var.