Art Leak 'Resident Evil 3' təklif edir Yenidənqurma Çox Gerçəkdir

Erkən bir mağazanın siyahısı, 'Resident Evil 3' in daima ehtiyac duyduğu bir işi təmin etdiyini göstərir.