Dini bir haqq olaraq abort üçün mübahisə

Dünyanın ən böyük dinləri abortu dəstəkləyir və bəzən də tələb edir.