'Ümid və Şöhrət diyarı' nın bəstəkarı bu gün satın alan hər kəsə nifrət edərdi

Edward Elgarın kompozisiyası mürtəce sağçıların mədəniyyət müharibələrində son döyüş meydanına çevrildi, lakin adamın özü onu izzətləndirməyə gələn İngilis cəmiyyəti ilə tamamilə ziddiyyət təşkil etdi.