Heç Bir Adamın Göyünün Ulduzlararası NIMBY-ləri Olası Bir Dəmir Yolu Maqnatına Qarşıdurma

Oyunun ən böyük icması öz həyətlərindən bir kosmik magistral keçmək istəməz və bu da yaxşı bir səbəblə.

'Heç kimin səması' oyunçuları COVID-19 Pandemiyası zamanı birlikdə tək qalmağın yolunu tapırlar

COVID-19 pandemiyası zamanı bu virtual kainatın qaranlıq genişliyi yeni bir görüşmə məkanı oldu.