Avstraliyada Sehirli Göbələk Mövsümüdür

Mütəxəssis otağı axtararkən malçda dolaşarkən yağış altında bir mütəxəssisin ardınca getdim.