Ən yaxşı dostum olmamaq kimi hiss edirəm

İki böyük 2018 araşdırması gənc yetkinlərin yaşlı insanlardan daha tənha olduqlarını bildirdilər. Ancaq ən yaxşı yoldaşınız yoxsa nə olacaq?