Yanğın adasının əzabı və ekstazi

Ada, eşitdiyinizə zidd olaraq, hamısı yüksək çay və az zərbəli dram deyil - bunun üçün bir çox insanlıq var.