Hava kanalının hamar caz interstisiallarının qeyri-adi rahatlığı

'8-lərdəki yerli' fırtınadan bir sığınacaq ola bilər; ya da yalnız kədərlənən ata qayası.