'Bu budur' ifadəsinin mənşəyinə dair dərin bir araşdırma

Bu istefa şüarının nə vaxt İngilis həyatı üçün qalıcı şüar olduğunu (və 'Sevgi Adası') nə vaxt tapdığını öyrənməyə başladım.