Dickhead, sonra və indi: ‘Dickhead’in sərinliyindən’ beş il keçdi

Ancaq dik başlar bu gün yarım on il əvvəlki kimidir?