Jillian Michaels ən böyük itkidir

Təlimçi 'Ən Böyük Zərər Verənin' zəhərli, fatfobik irsini canlı saxlayır.