Qaşıntı? Bu qurdlar insanların gözündə qəfildən çoxalır və alimlər çaşqınlıq içindədirlər

Son bir hadisə hesabatına görə, iki il içində insan ev sahibləri arasında iki mal-qara qurdu infeksiyası, bunların ABŞ-da ortaya çıxan bir zoonoz xəstəliyi ola biləcəyini göstərir.