Gecə bir qadın olaraq təhlükəsizlik, qorxu və evdə tək gəzinti

Qaranlıqda özüm tək gəzdiyim zaman mənə hücum edilə bilər. Evdə mənə də hücum ola bilərdi. Yaxşı 'təhlükəsiz olmaq' nə deməkdir?