Tələbələr Müəllimlərə Cinsi Təcavüz etdikdə

Müəllimlər şagirdləri tərəfindən düşündüyünüzdən daha çox cinsi əlaqələndirilir. Bu, onlara öyrədilənlərdir.