Uğur! Planet Earth nəhayət öz bayrağına sahibdir

İndi Yer rəsmi olaraq öz bayrağına sahib ilk planetdir (bildiyimiz).