Gülly Boy ‘Aslı Hip-Hop’?

Filmin hay-küyü artıq VICE Hindistan ofisini böldü.