Sharknado Filmlərini Yazan Adamla Ciddi Bir Söhbət etdik

'Əsasən,' Sharknado 'başlığını əsaslandıracaq bir hekayə ilə gündəmə gəlmək idi. Mən də elədim. '