Berenst (E) ain interneti inandıran sui-qəsd nəzəriyyəsini daşıyır Paralel Universitetlər var

Berenşteyn Ayılarını xatırlayırsınız, elədir? İndi, sənə onların heç mövcud olmadığını desəydik nə olacaq?

Elm adamları Bermud üçbucağının sirrini həll etdiyini iddia edirlər

Spoiler: vaxt portalı deyil.