İsa nə yeyərdi? MAGA America-ya yarım yamalaq 'İncil' diyeti necə satıldı?

'Donald Trump-ın Amerikanı yenidən incəltmək planı' olaraq satılan məşhur bir pəhrizin artması və enməsi içərisində.

Evangelical Cəhənnəm Evləri Kabuslar Oyandırır

Keçmiş vangelist üçün yanğın və kükürdlü cazibələrə qayıtmaq köhnə yaraları aça bilər və xristian hərəkatının qorxulu siyasi baxışları haqqında fikir verə bilər.

Bu Sənətçi Tanrının Ona Boyamağı necə öyrətdiyini söyləyir

Koreyalı rəssam Yongsung Kim, sənət dünyasının bir az ilham ala biləcəyini düşünür, ona görə də onu çəkir.