Məşhurların Mədəniyyəti, Kapitoliyin İşğalından Çıxdı

Dedikodu cır-cındırları və əyləncə saytları qiyam zamanı və sonrasında məşhurlara siyasi ekspert kimi yanaşırdı.