Mormon Təsirçiləri ‘Salt Lake City’in Həqiqi Ev Xanımları’na görə xoşbəxt deyillər

Bravo'nun 'Gerçək Evdar Qadınlar' kanonundakı son françizası, İsa Məsih Son günlərdə yaşayan müqəddəslər Kilsəsinin bir çox üzvünü hirsləndirdi.