Koronavirus insanların doğuşa nəzarət etməsini çətinləşdirir

İnsanlar işlərini itirirlər. Şagirdlər məktəbi tərk edirlər. Kontraseptivlərə necə müraciət edəcəklər?