Bir göt patronu ilə necə davranmaq olar

Hamımızın ən azı birimiz var.