Kara Walker Amerika Həyatının Dəhşətini Mənə göstərdi

Kara Walkerin sənəti inciyir və bu yaxşı bir şeydir.