Timothy Leary 100 Yaşında: Onu tanıyanların xatırladığı Amerikanın LSD Məsihidir

Milyonlarla insanı 'aç, qur, tərk et' üçün ilham verən insanın şifahi tarixi.